Portable Temperature or Humidity Data Logger GTDL-TC20
Mã sản phẩm: GTDL-TC20 / GTDL-TH20
Đăng ngày 07-06-2018 11:20:16 PM

This data logger is temperature or humidity measurement system that can measure temperature or humidity without P.C through 3.2" TFT touch screen, 4GB memory, USB port. And this data logger include blue tooth system and can operate wireless data measurement.

Bộ ghi dữ liệu này là hệ thống đo nhiệt độ hoặc độ ẩm có thể đo nhiệt độ hoặc độ ẩm (mà không cần P.C) thông qua màn hình cảm ứng TFT 3.2, bộ nhớ 4GB, cổng USB và bộ ghi dữ liệu này bao gồm hệ thống răng xanh và có thể đo lường dữ liệu không dây.

Strain Amplifier-Bộ khuếch đại ứng biến
Mã sản phẩm: GTSA-16
Đăng ngày 07-06-2018 11:13:36 PM

This amplifier has strain measurement and analog output function and more various functions and easy operation by built-in 5.6" TFT screen. Various signals from sensors are inputted and carry out an operation and indicate them to LCD screen and output analog signal ± 10V.

Bộ khuếch đại này có chức năng đo lường biến dạng và chức năng đầu ra tương tự và nhiều chức năng khác nhau.
cơ cấu hoạt động dễ dàng bằng màn hình TFT 5.6.  Nhiều tín hiệu từ cảm biến được nhập vào và thực hiện
một hoạt động và chỉ cho họ màn hình LCD và tín hiệu analog đầu ra ± 10V.

64 Channels Static & Dynamic Data Logger
Mã sản phẩm: GTDL-620
Đăng ngày 07-06-2018 10:55:00 PM

This data logger is Max.56 channels dynamic & static strain measurement equipment which connect with PC and display graph and record data. Strain can be measured after strain gage is wired, and strain gauge type sensors as like load cell, pressure sensor, torque sensor, LVDT and potentiometer and so forth, can be measured also. The data can be transmitted to PC easy through the front side USB port.

Trình ghi dữ liệu này cực lớn, là thiết bị đo lường sự biến dạng động và tĩnh gồm 56 kênh kết nối với PC, và hiển thị biểu đồ và ghi dữ liệu. Sự biến dạng có thể được đo lường sau khi máy đo ứng biến hữu tuyến (được gắn dây) và cảm biến loại máy đo biến dạng như cảm biến tải, cảm biến áp suất, cảm biến mô men xoắn, LVDT, chiết áp, vv... có thể được đo lường. Dữ liệu có thể được truyền đến PC dễ dàng thông qua cổng USB phía trước.
 

56 Channels Touch Type Static & Dynamic Data Logger
Mã sản phẩm: GTDL-600
Đăng ngày 07-06-2018 10:45:37 PM

This data logger is Max.56 channels dynamic & static strain measurement equipment which connect with PC, and display graph and record data. This data logger can measure static test without PC because has built-in SD memory and touch screen. 
Trình ghi dữ liệu này cực lớn. 56 kênh kết nối với PC, và hiển thị biểu đồ và ghi dữ liệu. Trình ghi dữ liệu này có thể đo kiểm tra tĩnh mà không cần PC vì có bộ nhớ SD và màn hình cảm ứng tích hợp.

32 Channels Touch Type Static & Dynamic Data Logger
Mã sản phẩm: GTDL-610
Đăng ngày 07-06-2018 10:32:49 PM

This data logger is Max.32 channels dynamic & static strain measurement equipment which connect with PC, and display graph and record data. This data logger can measure static test without PC because has built-in SD memory and touch screen. Strain can be measured after strain gage is wired, and strain gauge type sensors as like load cell, pressure sensor, torque sensor, LVDT and potentiometer and so forth, can be measured also. The data can be transmitted to PC easy through the front side USB port.
Trình ghi dữ liệu này cực lớn. Là thiết bị đo lường sự biến dạng động và tĩnh 32 kênh, được kết nối với PC  cho ra  kết quả và ghi lại dữ liệu bằng bằng biểu đồ. Thiết bị cũng có thể đo lường khi không có PC bởi đã có sẵn thẻ nhớ nhà màn hình cảm ứng.  Sự biến dạng có thể được đo lường sau khi máy đo ứng biến hữu tuyến (được gắn dây) và cảm biến loại máy đo biến dạng như cảm biến tải, cảm biến áp suất, cảm biến mô men xoắn, LVDT, chiết áp, vv... có thể được đo lường. Dữ liệu có thể được truyền đến PC dễ dàng thông qua cổng USB phía trước.
 .

32 Channels Static & Dynamic Data Logger
Mã sản phẩm: GTDL-360
Đăng ngày 07-06-2018 10:01:04 PM

This data logger is Max. 32 channels dynamic & static strain measurement equipment which can monitor result and record data with PC and SD memory card. Strain measured after strain gage is wired, and strain gauge type sensors as like load cell, pressure sensor, torque sensor, LVDT and can be potentiometer and so forth, can be measured. The data can be transmitted to PC easy through the front side USB port.
Trình ghi dữ liệu này là cực lớn. Thiết bị đo lường sự biến dạng động và tĩnh 32 kênh, thiết bị có thể theo dõi kết quả và ghi lại dữ liệu bằng PC và thẻ nhớ SD. Sự biến dạng có thể được đo lường sau khi máy đo ứng biến hữu tuyến (được gắn dây) và cảm biến loại máy đo biến dạng như cảm biến tải, cảm biến áp suất, cảm biến mô men xoắn, LVDT, chiết áp và vv, có thể được đo lường. Dữ liệu có thể được truyền đến PC dễ dàng thông qua cổng USB phía trước.

  •  .

16 Channels Static & Dynamic Data Logger
Mã sản phẩm: GTDL-350
Đăng ngày 05-06-2018 10:00:45 PM

This data logger is 16 channels dynamic & static strain measurement equipment which can monitor result and record data with PC and SD memory card. Strain measured after strain gage is wired, and strain gauge type sensors as like load cell, pressure sensor, torque sensor, LVDT and can be potentiometer and so forth, can be measured. The data can be transmitted to PC easy through the front side USB port.

Trình ghi dữ liệu này là thiết bị đo lường sự biến dạng động và tĩnh 16 kênh, thiết bị có thể theo dõi kết quả và ghi lại dữ liệu bằng PC và thẻ nhớ SD. Sự biến dạng có thể được đo lường sau khi máy đo ứng biến hữu tuyến (được gắn dây) và cảm biến loại máy đo biến dạng như cảm biến tải, cảm biến áp suất, cảm biến mô men xoắn, LVDT, chiết áp và vv, có thể được đo lường. Dữ liệu có thể được truyền đến PC dễ dàng thông qua cổng USB phía trước.
 .

8 Channels Touch type Dynamic & Static Data Logger
Mã sản phẩm: GTDL-162
Đăng ngày 05-06-2018 05:48:19 PM

.

8 Channels Dynamic & Static Data Logger
Mã sản phẩm: GTDL-160
Đăng ngày 05-06-2018 05:34:45 PM

This data logger is 8 channels dynamic & static strain measurement equipment which connect with PC and display graph and record data. Strain can be measured after strain gage is wired, and strain gauge type sensors as like load cell, pressure sensor, torque sensor, LVDT and potentiometer and so forth, can be measured. The data can be transmitted to PC easy through the front side USB port.
 
Trình ghi dữ liệu này là thiết bị đo lường sự biến dạng động và tĩnh 8 kênh, thiết bị có thể kết nối với PC, hiển thị biểu đồ cùng dữ liệu ghi được. Sự biến dạng có thể được đo lường sau khi máy đo ứng biến hữu tuyến (được gắn dây) và cảm biến loại máy đo biến dạng như cảm biến tải, cảm biến áp suất, cảm biến mô men xoắn, LVDT, chiết áp và vv, có thể được đo lường. Dữ liệu có thể được truyền đến PC dễ dàng thông qua cổng USB phía trước.

4 Channels Touch Type Dynamic & Static Data Logger (GTDL-152)
Mã sản phẩm: GTDL-152
Đăng ngày 05-06-2018 02:42:24 PM

This data logger is 4 channels dynamic & static strain measurement equipment which connect with PC, and display graph and record data. This data logger can measure static test without PC because has built-in SD memory and touch screen. Strain can be measured after strain gage is wired, and strain gauge type sensors as like load cell, pressure sensor, torque sensor, LVDT and potentiometer and so forth, can be measured also. The data can be transmitted to PC easy through the front side USB port.

Trình ghi dữ liệu này là thiết bị đo lường động và tĩnh  4 kênh, thiết bị có thể kết nối với PC, hiển thị biểu đồ và ghi dữ liệu. Trình ghi dữ liệu này có thể đo lường kiểm tra  tĩnh mà không cần PC vì thiết bị có bộ nhớ SD và màn hình cảm ứng tích hợp.  Sự biến dạng  có thể được đo sau khi máy đo ứng biến hữu tuyến (được gắn dây), và cảm biến loại đo biến dạng như cảm biến tải, cảm biến áp suất, cảm biến mô-men xoắn, LVDT , chiết áp và vv, cũng có thể được đo. Dữ liệu có thể được truyền đến PC dễ dàng thông qua cổng USB phía trước.
 

4 Channels Type Dynamic & Static Data logger
Mã sản phẩm: GTDL-150
Đăng ngày 04-06-2018 05:09:35 PM

You can use this equipment to monitor result and record data with PC and SD memory card. Strain measured after strain gage is wired, and strain gauge type sensors as like load cell, pressure sensor,

Thiết bị ghi dữ liệu di động
Mã sản phẩm: GTDL-H20
Đăng ngày 02-06-2018 05:03:58 PM

Thiết bị ghi dữ liệu di động
This  data logger is portable and handy type strain measurement system that can measure 4 strain gauge bridge sensors, 1 gauge and 2 gauge. And 32''TFT touch screen,4GB save memory, lithium ion battery, USB charging and communication are buit-in for multi function
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây