Data Logger Software for GTDL Series- Phần mềm Thiết bị thu nhận dữ liệu
Mã sản phẩm: GTDL-SOFTWARE
Đăng ngày 13-11-2018 08:02:04 PM

Multiscan program is a dedicated software connecting PC and data logger via USB communications. Multiload program is a data analyzing software. Without additional devices, real-time measurement is available with only USB cable connection. Also, it is convenient and available for data logger setting and simultaneous 128-channel measurement.
Chương trình Multiscan là một phần mềm chuyên dụng kết nối PC và thiết bị thu nhận dữ liệu thông qua USB. Chương trình Multiload nhằm phân tích dữ liệu phần mềm. Không có thiết bị bổ sung, việc đo thời gian thực chỉ khả dụng với kết nối cáp USB. Ngoài ra, nó là thuận tiện và có sẵn để cài đặt bộ ghi dữ liệu và đo 128 kênh đồng thời.
 

CDMA DATA LOGGER
Mã sản phẩm: GTDL-M130 I 120
Đăng ngày 13-11-2018 07:42:18 PM

This product is a compact wall mounted type CDMA Data Logger and it is easy to install at on-site. DC 12 V is used for power. Data checking is available at on-site with LCD screen. Saved data in self-memory is copyable to USB memory. And, also, automatic message (the state of on-site or the presence of alarm) transfer to mobile phone is provided with. By connecting the strain gauge, the measurement of strain rate and measurement sensors for load cell, LVDT, pressure, torque, accelerometer, potentiometer, RTD or voltage are available.
Sản phẩm này là thiết bị ghi dữ liệu CDMA gắn trên tường nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt tại chỗ. DC 12 V được sử dụng để cấp nguồn. Kiểm tra dữ liệu có sẵn trên trang web với màn hình LCD. Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ tự có thể sao chép sang bộ nhớ USB. Thêm chức năng tin nhắn tự động (trạng thái trên trang web hoặc sự hiện diện của báo động) được gửi sang điện thoại di động. Bằng cách kết nối máy đo biến dạng, đo lường tỷ lệ biến dạng
và các cảm biến đo lực, LVDT, áp suất, mô-men xoắn, gia tốc kế, chiết áp, RTD hoặc điện áp có sẵn.
 

TC & T H Data Logger- Thiết bị thu nhận dữ liệu TC & TH
Mã sản phẩm: GTDL-TC20│GTDL-TH20
Đăng ngày 13-11-2018 07:31:55 PM

This product is a temperature and humidity measuring equipment equipped with 3.2" TFT touchable screen, 4GB memory and USB memory port measuring and recording temperature and humidity data without PC connection. Also, wireless communications facilitates wireless data measurement on PC. GTDL-TC20 model is for thermocouple measurement and GTDL-TH20 model is for temperature and humidity sensor measurement (SHT7x).
Sản phẩm là thiết bị đo  và ghi lại nhiệt độ và độ ẩm được trang bị màn hình cảm ứng TFT 3.2 ", bộ nhớ 4GB và cổng cắm USB, không cần kết nối PC. Ngoài ra, mạng không dây tạo điều kiện cho dữ liệu không dây đo lường trên PC. Mô hình GTDL-TC20 dùng cho đo lường cặp nhiệt điện và mô hình GTDL-TH20 dùng để đo cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (SHT7x).

Digimatic Indicator
Mã sản phẩm: GTDL-D41
Đăng ngày 12-11-2018 09:36:54 AM

This product is a compact 4-channel data logger measuring digital displacement sensors, displaying graphs in real-time, and saving data using PC connection. And it is convenient to measure in long-distance and to expand channels using wireless communications.
Sản phẩm này là bộ ghi dữ liệu 4 kênh nhỏ gọn đo các cảm biến dịch chuyển số, hiển thị biểu đồ trong thời gian thực và tiết kiệm dữ liệu sử dụng kết nối PC. Và nó thuận tiện để đo khoảng cách xa và mở rộng các kênh bằng cách sử dụng truyền thông không dây.
 

Strain Amplifier-Bộ khuếch đại
Mã sản phẩm: GTSA-16/UT
Đăng ngày 12-11-2018 04:03:31 AM

This product is a Strain Amplifier displaying ±10V analogue signals on LCD screen by calculating various sensor's input signals. This has the functions of strain measurement and analogue output and more functions than existing universal amplifier.
Bộ khuyếch đại hiển thị tín hiệu tương tự ± 10V trên màn hình LCD bằng cách tính toán tín hiệu đầu vào của các cảm biến khác nhau. Thiết bị có các chức năng đo lường biến dạng và đầu ra tương tự và nhiều chức năng hơn so với bộ khuếch đại phổ dụng hiện có.

On-site type Data Logger│Thiết bị thu nhận dữ liệu tại chỗ
Mã sản phẩm: GTDL-620/UT
Đăng ngày 12-11-2018 03:20:23 AM

This product is a PC-connected Data Logger measuring and saving data, and displaying graphs through PC connection using a PC and USB cable. Also, it is available for data logger expansion. By connecting the strain gauge, the measurement of strain rate and measurement sensors for load cell, LVDT, pressure, torque, accelerometer, potentiometer, RTD or voltage are available.
Thiết bị thu nhận dữ liệu với PC, để đo lường và lưu dữ liệu của Máy ghi dữ liệu được kết nối với PC và hiển thị biểu đồ thông qua kết nối PC bằng PC và cáp USB. Ngoài ra, nó có sẵn để mở rộng thu nhận dữ liệu. Bằng cách kết nối máy đo sức căng, đo lường tỷ lệ biến dạng và cảm biến đo lường lực tải, LVDT, áp lực, mô-men xoắn, gia tốc, chiết áp, RTD hoặc điện áp có sẵn.

Touchable & On-site type Data Logger│Thiết bị thu nhận dữ liệu cảm ứng và tại chỗ
Mã sản phẩm: GTDL-600/UT
Đăng ngày 12-11-2018 03:12:56 AM

This product is an on-site type Data Logger equipped with SD data memory and touchable screen setting sensors, displaying graphs and saving data without  PC  connection.  By  connecting  the  strain  gauge,  the  measurement  of  strain  rate  and  measurement  sensors  for  load  cell,  LVDT,  pressure, torque, accelerometer, potentiometer, RTD or voltage are available. Also, built-in USB memory port in front part facilitates data transfer to PC.
Sản phẩm này là một Data Logger loại tại chỗ được trang bị bộ nhớ dữ liệu SD và cảm biến thiết lập màn hình cảm ứng, hiển thị biểu đồ và lưu dữ liệu mà không cần kết nối PC. Bằng cách kết nối máy đo sức căng, việc đo lường tỷ lệ biến dạng và các cảm biến đolực, LVDT, áp suất, mô-men xoắn, gia tốc kế, chiết áp, RTD hoặc điện áp có sẵn. Ngoài ra, cổng bộ nhớ USB tích hợp ở phần trước tạo điều kiện truyền dữ liệu cho PC.

Touchable PC type Data Logger-Thiết bị thu nhận dữ liệu di động loại màn hình cảm ứng
Mã sản phẩm: GTDL-610/UT
Đăng ngày 12-11-2018 03:00:24 AM

This product is a multi-channel Data Logger equipped with SD data memory and touchable screen setting sensors, displaying graphs and saving data without PC connection. By connecting the strain gauge, the measurement of strain rate and measurement sensors for load cell, LVDT, pressure,  torque,  accelerometer,  potentiometer,  RTD,  thermocouple  or  voltage  are  available.  Also,  built-in  USB  memory  port  in  front  part facilitates data transfer to PC.
Sản phẩm này là bộ ghi dữ liệu đa kênh được trang bị bộ nhớ dữ liệu SD và  màn hình cảm ứng, hiển thị biểu đồ và lưu dữ liệu không có kết nối PC. Bằng cách kết nối máy đo biến dạng, việc đo lường các biến tần và các cảm biến đo lực, LVDT, áp lực, mô-men xoắn, gia tốc kế, chiết áp, RTD, cặp nhiệt điện hoặc điện áp có sẵn. Ngoài ra, cổng bộ nhớ USB tích hợp ở phía trước tạo điều kiện truyền dữ liệu cho PC.
 

PC Connected Data Logger- Thiết bị thu nhận dữ liệu kết nối PC
Mã sản phẩm: GTDL-350/UT│GTDL-360/UT
Đăng ngày 12-11-2018 02:48:04 AM

This product is a PC-connected Data Logger and saving data and displaying graphs through PC connection. By connecting the strain gauge, the measurement of strain rate and measurement sensors for load cell, LVDT, pressure, torque, accelerometer, potentiometer, RTD, thermocouple or voltage are available.
Sản phẩm này là một thiết bị ghi dữ liệu được kết nối với PC và lưu dữ liệu và hiển thị đồ thị thông qua kết nối PC. Kết nối hiệu quả với các máy đo độ căng, đo lường tỷ lệ biến dạng và các cảm biến đo lực, áp suất, mômen, gia tốc kế, chiết áp, RTD, cặp nhiệt điện hoặc điện áp có sẵn.
 

4Channel Data Logger- Thiết bị thu nhận dữ liệu 4 kênh
Mã sản phẩm: GTDL-152/UT
Đăng ngày 12-11-2018 02:40:52 AM

This product is a 4-channel strain gauge and it is equipped with SD data memory and touchable screen checking and saving date without PC connection. By connecting the strain gauge, the measurement of strain rate and measurement sensors for load cell, LVDT, pressure, torque, accelerometer, potentiometer or RTD are available. Also, built-in USB memory port in front part facilitates data transfer to PC.
Sản phẩm này là máy đo 4 kênh và được trang bị bộ nhớ dữ liệu SD và màn hình có thể chạm và kiểm tra ngày mà không cần kết nối PC . Bằng cách kết nối máy đo biến dạng, đo lường tốc độ biến dạng và cảm biến đo lực, áp suất, mô-men xoắn, gia tốc, chiết áp hoặc RTD có sẵn. Ngoài ra, cổng bộ nhớ USB tích hợp ở trước tạo điều kiện truyền dữ liệu tốt cho PC.

Portable Data Logger- Thiết bị thu nhận dữ liệu di động
Mã sản phẩm: GTDL-H20/UT
Đăng ngày 12-11-2018 02:27:30 AM

This product is a portable handy type for strain gauge and connectable 4-gauge sensors such as load cell or displacement meter, 1-gauge or 2-gauge. Also, it is equipped with various functions like 3.2" TFT screen, 4GB save memory, lithium-ion battery and USB charging and communications.
Thiết bị tiện dụng cầm tay này thường sử dụng với cho máy đo độ căng và các cảm biến 4 kênh đo như cảm biến đo lực hoặc máy đo chuyển vị, 1hoặc 2 kênh đo. Ngoài ra, nó được trang bị các chức năng khác nhau như màn hình TFT 3.2 ", bộ nhớ tiết kiệm 4GB, pin lithium-ion và sạc USB.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây